Erritsø Kirkes hjemmeside

Velkommen til Erritsø Kirkes hjemmeside

CORONA

Erritsø Kirke følger myndighedernes anbefalinger og påbud.

Gudstjenester og kirkelige handlinger afvikles i henhold til gældende vejledning (antal og afstand). Evt. ændringer og nærmere information her på hjemmesiden. Aktiviteter frem til sommerferie er alle aflyst.

Menighedsmøde med orientering om menighedsrådsvalg holdes tirsdag d. 18.august kl. 19:30 i Sognehuset.

Kirkebladet for perioden juli-oktober udgives ikke, i stedet informeres via ELBO-bladet og hjemmesiden.

Der er fastsat nye datoer for Konfirmationer. Kirkelige handlinger gennemføres under særlige betingelser. Kontakt kirkens præster for nærmere oplysning.

I den foreliggende situation er kirkens præster naturligvis til rådighed for en samtale.

opdateret 2/6 2020

På menighedsrådets vegne - Jørn Lauridsen, formand.

Nyt fra sogn og kirke

Ændring af gravsteder på afdeling D og E

På menighedsrådsmødet torsdag den 14. maj 2020 blev det besluttet at chaussesten på gravenes forkant mod græsset fjernes. Det er for at reducere tidsforbrug til omlægning samt for at lette renholdelse.[mere]

Minikonfirmanderundervisning

Erritsø kirke tilbyder minikonfirmandundervisning for 3. klasse fra Erritsø Fællesskole afdeling Krogsager, det udbydes 1. gang om året enten i foråret eller i efteråret. Til minikonfirmandundervisning starter vi...[mere]

Alle begivenheder

03jun kl. 17:00

Hverdagsgudstjeneste v Nikolaj Frøkjær-Jensen AFLYST

 

03jun kl. 17:00
03jun kl. 18:00

Spiseklubben AFLYST

Efter hverdags gudstjenesterne den første onsdag i måneden spiser vi sammen i …

03jun kl. 18:00
07jun kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Trinitatis søndag

Matt. 28, 16-20

07jun kl. 10:00
14jun kl. 10:00

Gudstjeneste v Ole Engberg

1. s. e. trinitatis

Luk. 12, 13-21

14jun kl. 10:00
17jun kl. 14:00

Sommerfest AFLYST

Vi indbyder alle sognets ældre, efterlønnere og andre, der har eftermiddagen til …

17jun kl. 14:00

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse