Erritsø Kirkes hjemmeside

Velkommen til Erritsø Kirkes hjemmeside

CORONA

Erritsø Kirke følger myndighedernes anbefalinger og påbud.

Gudstjenester og kirkelige handlinger afvikles i henhold til gældende vejledning (antal og afstand). Evt. ændringer og nærmere information her på hjemmesiden. Aktiviteter frem til sommerferie er alle aflyst.

Menighedsmøde med orientering om menighedsrådsvalg holdes tirsdag d. 18.august kl. 19:30 i Sognehuset.

Kirkebladet for perioden juli-oktober udgives ikke, i stedet informeres via ELBO-bladet og hjemmesiden.

Der er fastsat nye datoer for Konfirmationer. Kirkelige handlinger gennemføres under særlige betingelser. Kontakt kirkens præster for nærmere oplysning.

I den foreliggende situation er kirkens præster naturligvis til rådighed for en samtale.

opdateret 2/6 2020

På menighedsrådets vegne - Jørn Lauridsen, formand.

Nyt fra sogn og kirke

Fredericia Provstis Kirkehøjskole Efteråret 2020 i Lyng Kirke

Læs mere:[mere]

Ændring af gravsteder på afdeling D og E

På menighedsrådsmødet torsdag den 14. maj 2020 blev det besluttet at chaussesten på gravenes forkant mod græsset fjernes. Det er for at reducere tidsforbrug til omlægning samt for at lette renholdelse.[mere]

Minikonfirmanderundervisning

Erritsø kirke tilbyder minikonfirmandundervisning for 3. klasse fra Erritsø Fællesskole afdeling Krogsager, det udbydes 1. gang om året enten i foråret eller i efteråret. Til minikonfirmandundervisning starter vi...[mere]

Alle begivenheder

26jul kl. 10:00

Gudstjeneste kun i Erritsø v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

7. s. e. trinitatis - Matt 10,24-31

26jul kl. 10:00
02aug kl. 10:00

Gudstjeneste kun i Lyng v. Anne-Marie Blak Steensig

8. s. e. trinitatis - Matt 7,22-29

02aug kl. 10:00
09aug kl. 10:00

Gudstjeneste kun i Erritsø v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

9. s. e. trinitatis Luk

09aug kl. 10:00
15aug kl. 09:00

Konfirmation v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

 

15aug kl. 09:00
16aug kl. 10:00

Gudstjeneste Nikolaj Frøkjær-Jensen

10. s. e. trinitatis - Matt 11,16-24

16aug kl. 10:00

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse