Sogneudflugt

En gang årligt arrangerer kirken udflugt for alle sognets beboere.

Sogneudflugt 29. maj

Erritsø Kirkes årlige udflugt går i år både til Ribe og Ballum.

Vi starter med morgenkaffe i vores eget Sognehus kl. 8.00, hvor vi også synger morgensang.

 

Herefter kører vi i bus til Sct. Catharinæ Kirke i Ribe, der ofte omtales som Ribes ”glemte kirke”.

Sct. Catharinæ Kirke og Kloster blev grundlagt af Dominikanermunke omkring 1228 og er sammen med Domkirken de eneste i Ribe tilbageværende kirker og klosterbygninger fra før reformationen 1536.

Kirken er opkaldt efter Sct. Catharina, en lærd ægyptisk prinsesse, der led martyrdøden i år 307.

Sct. Catharinæ Kirke har gennem århundreder haft op- og nedgangstider. Størstedelen af den nuværende kirke stammer fra tiden omkring 1433. Tårnet fra 1617 har oprindeligt været meget højere, men det blev skævt og lod sig ikke bringe i lod. For at undgå en sammenstyrtning valgte man at afkorte og indmure det oprindelige tårn.

Ombygningen i 1400-tallet betød næsten en tredobling af kirkerummets areal og Sct. Catharinæ blev forandret til en treskibet, hvælvet, seks fag lang pseudobasilika. Det betyder, at midtskibet kun hæver sig ubetydeligt over sideskibenes tage, således at der ikke er plads til vinduer her.

Gennem kirken er der adgang til den middelalderlige klostergård, omkranset af to etager høje korsgange. Ved reformationen nedlagdes klostret. I 1543 overdrog kong Christian 3. Sct. Catharinæ Kirke til Ribe by som sognekirke. Efter reformationen tjente klosteret som hospital og siden som stiftelse for enlige (ikke tilgængeligt). I de følgende århundreder skete der et fremadskridende forfald, der varede indtil 1918, hvorefter man gik i gang med funderinger og et omfattende restaureringsarbejde, der afsluttedes i 1932.

 

Efter denne rundvisning kører vi til Ballum for at spise frokost på Den Gamle Digegreves Gaard, Klægager.

Den Gamle Digegreves Gård – er stuehuset til den oprindelige firlængede gård bygget i 1857.

Navnet henviser til, at gårdens seneste beboer og hans far før ham havde titel af Digegreve.

Digegreven er formanden for Digelaget, som er ansvarlig for pasning af diget.

Stuehuset med forhave blev i 2005 restaureret med respekt for den oprindelige stil, som stort set er bibeholdt.

 

Efter frokost tager vi på en guidet bustur rundt i Marsken, hvor vi skal høre om ”Spor i Marsken”. Her ser og hører vi om hvad og hvem, der har sat spor fra istid til nutid.

 

Prisen for udflugten er kr. 200,- der betales i sognehuset ved morgenkaffen. Hjemkomst forventes ca. kl. 18.00.

 

Tilmelding senest den 1. maj 2019 til Sonja Andersen på tlf. 2860 8066 eller mail levvel@live.dk