Minikonfirmander

Erritsø kirke tilbyder minikonfirmandundervisning for 3. klasse på Erritsø Fællesskole afdeling Krogsager i efteråret 2018.

Til minikonfirmandundervisning skal vi høre om bibelens fortællinger, høre om kirkens højtider og to sakramenter: dåb og nadver. Vi skal synge og være kreative - op i kirkens tårn og se kirkeklokkerne - lytte til orglets brus af toner - på kirkegården og så meget andet.

Vi starter med saft og boller/ kage.

Lige efter sommerferien får børnene brev med hjem om undervisningen. Ved tvivlsspørgsmål er I meget velkomne til at kontakte mig via mail: beh@km.dk eller mobil: 2215 0526.

Med venlig hilsen og god sommer

Birthe V. Henriksen

Sognepræst ved Erritsø kirke