Du er her: 

Anlæg

Pasning

Ønsker man ikke selv at passe gravstedet har man 3 muligheder:
Renholdelse: gravstedet bliver tilset en gang i ugen for ukrudt.
Sommerblomster: Der plantes sommerblomster 2 gange.
Grandækning: Der foretages grandækning til jul.
Disse ydelser kan man vælge at betale for en gang årligt, sker i februar måned.
 
Der er også mulighed for at oprette et såkaldt Legat, hvor man betaler for en årrække. Ved at oprette et Legat kan man undgå prisstigninger i perioden. Planter, som enten bliver for store eller går ud, vil blive udskiftet på kirkegårdens regning. Endvidere bliver der lagt perlesten på, når det skønnes nødvendigt.
 

Den nye afdeling ligger, kun adskilt af et dige, nord for den gamle afdeling. Da det er en nyere afdeling, er den indrettet ganske anderledes med grønne områder, samt mange bede og træer.

Afdelingen består af i alt af 8 underafdelinger, hvoraf enkelte er ens, men placeret forskellige steder på arealet

Erritsø Kirkegård er opdelt i en gammel afdeling og en ny afdeling og en endnu ikke anlagt afdeling er på tegnebrættet. Kirkegården betjener både Lyng Kirke og Erritsø Kirke.
På den gamle afdeling ligger gravstederne i række, adskilt af små buksbom hække og bunddækket er perlesten. Gangene som adskiller rækkerne er smalle, hvilket betyder, at det ikke er muligt at få et gravsted, med mindre det skal være til urne. Familier, der har gravsted i den gamle afdeling, kan dog få begravelse på disse.

Afd. G: Kistegravsteder hvor gravstenen er placeret med bagsiden op imod en beplantning.

Afd. F: Kistegravsteder hvor selve gravstederne er en firkant på 3x3 m. Ved hver side er der 2 kistepladser, hvilket betyder at der er plads til 4 familiegravsteder ved hver firkant, idet kisterne bliver sat ned ude i plænen.

Afd. D: Kistegravsteder hvor en taxhæk adskiller gravstederne.

Afd. E: Samme som D.

Afd. B: Urnegravsteder med plads til 2 urner som ligger under en plade på ca. 40x60 cm lagt i plænen.

Afd. C: Samme som B.

Afd. A: Små gravsteder på 1x1 m, hvor der er plads til 2 urner og lidt beplantning.

Beskrivelse af afdelingerne

Afd. UK: Urner sættes ned uden markering. På plænen er der en fælles kranseplads, som er det eneste sted, der må lægges blomster.