Menighedsrådsvalg 2020

I år er der valg af 8 medlemmer til menighedsrådet. For første gang skal vi bruge et nyt regelsæt. Det betyder at valget er opdelt i 2 trin (+ evt. afstemningsvalg)

1.trin: Orienteringsmødet tirsdag d.18. august kl. 19:30 i Sognehuset.
Dette møde er samtidig det årlige menighedsmøde hvor menighedsrådet aflægger beretning om det forgangne års drift og fremlægger planer for det kommende år. Det er også her der bliver aflagt regnskab og orienteres om budgettet. På samme møde bliver de nye valgregler gennemgået.

2.trin: Valgforsamling tirsdag d.15. september kl. 19:30 i Sognehuset.
Dette møde indholder også en kort orientering om menighedsrådets arbejde og planer. Derefter opstilles kandidater til nyt menighedsråd og der bliver præsentation og drøftelse af synspunkter og visioner. Derefter vælges ved skriftlig afstemning 8 personer til en fælles kandidatliste og dernæst 2-3 stedfortrædere.

Hvis der ikke indleveres andre kandidatlister er valgforsamlingens liste valgt som menighedsråd.

evt. 3.trin: Hvis der indkommer alternative kandidatlister senest 13. oktober, holdes skriftlig afstemningsvalg d. 17. november. Ved et sådant afstemningsvalg kan valgforsamlingens kandidatliste evt. ændres.

 

 

Hvordan er det at sidde i menighedsrådet?

Herunder kan du høre rådsmedlemmer og medarbejdere fortælle om deres oplevelser med menighedrådet.