Møder og referater

Menighedsrådets mødeplan og referater:

Menighedsrådets møder er offentlig tilgængelig. De holdes i Sognehuset.