Nyt fra menighedsrådet

Når bladet når ud til modtagerne, håber vi, at det meste af renoveringen på den gamle del af kirkegården er gennemført. Plantningen udføres i løbet af efteråret, men der vil naturligvis gå nogen tid, før de nye træer kommer til at fylde så meget, at man kan fornemme, hvordan kirkegården ender med at se ud. Som i alle anlægsarbejder er vi også stødt på uforudsete udfordringer, når planerne skal realiseres. Et par steder er vi stødt på fugtige områder, som må afvandes – andre steder dukkede gamle rødder op i jordbunden. Heldigvis har vi et godt samarbejde med vores entreprenør, Hede Danmark, og med vores tilsynsførende Lars Knudsen.

Kort før sommerferien havde vi i menighedsrådet et temamøde om gudstjeneste. Sognepræst Tine Illum holdt oplæg og satte mange tanker i gang. I de kommende måneder vil vi bruge en del af tiden på menighedsrådsmøderne på at drøfte dele af gudstjenesten. Drøftelserne vil løbende blive udmøntet i små justeringer og forsøgsordninger. Det vil være et vigtigt input, at menigheden giver respons og tilkendegiver overfor os, hvordan de nye tiltag opleves.

Selv om vi som regel får færdigtilberedt mad leveret udefra til de fleste af vore arrangementer i Sognehuset, er der alligevel et stort pres på vores køkken. Især har vi længe ønsket at forbedre arbejdsgangen m.h.t. opvask. Da en virkelig gennemgribende renovering ville blive meget bekostelig, har et udvalg stået for at foretage en teknisk opdatering med et mere beskedent budget. Heldigvis har et par frivillige klaret nedriv-ning og genmontering af køkkenelementerne. Uden denne gode hjælp kunne vi ikke have gennemført opdateringen. Tak for jeres hjælpsomhed! De gamle borde og skabe har fundet fin anvendelse i vaskekælderen, så vi nu har fået et meget funktionelt grovkøkken ”oven i handlen”.

 

v. Jørn Lauridsen

 

 

 

16dec kl. 15:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

3. søndag i advent

De ni læsninger

Traditionen tro går vi juletiden i møde med …

16dec kl. 15:00
24dec kl. 11:00

Gudstjeneste v. Birthe V. Henriksen

Juleaften

Lukas 2, 1-14

 

 

24dec kl. 11:00
24dec kl. 14:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Juleaften

Lukas 2, 1-14

 

 

24dec kl. 14:00
24dec kl. 15:30

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Juleaften

Lukas 2, 1-14

 

 

24dec kl. 15:30
25dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Juledag

Lukas 2, 1-14

 

 

25dec kl. 10:00
26dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Birthe V. Henriksen

2. Juledag

Matthæus 23, 34-39

 

 

26dec kl. 10:00
31dec kl. 15:00

Gudstjeneste v. Birthe V. Henriksen

Nytårsaften

Lukas 2, 25-40

 

 

31dec kl. 15:00
02jan kl. 17:00

Hverdagsgudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Læs mere:

 

 

02jan kl. 17:00
02jan kl. 18:00

Spiseklubben

Læs mere:

 

 

02jan kl. 18:00
06jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Birthe V. Henriksen

Helligtrekonger

Matthæus 2, 1-12

 

 

06jan kl. 10:00
13jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

1. søndag efter Helligtrekonger

Lukas 2, 41-52

 

 

13jan kl. 10:00
13jan kl. 11:30

Fernisering Jari Dolberg

Læs mere:

 

 

13jan kl. 11:30
16jan

Kirkehøjskole i Lyng Kirke

"Emma Gad - Om takt og tone - og moderne dannelse" v/Maria Hellebjerg kl. 10.15

"Bro …

16jan
16jan kl. 14:30

Eftermiddagsmøde v. Jørgen Andersen

 

Årstidens sange

Jørgen Andersen har i flere år ledet "Fællessang i Kongensgade …

16jan kl. 14:30
16jan kl. 17:00

Børnegudstjeneste v. Birthe V. Henriksen

16jan kl. 17:00
17jan kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

17jan kl. 17:00
20jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

2. søndag efter Helligtrekonger

Johannes 2, 1-11

 

 

20jan kl. 10:00
23jan kl. 19:00

Læsekreds

Læs mere:

 

 

23jan kl. 19:00
27jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

3. søndag efter Helligtrekonger

Matthæus 8, 1-13

 

 

27jan kl. 10:00
30jan kl. 19:30

Sogneaften

Læs mere:

 

 

30jan kl. 19:30
03feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

4. søndag efter Helligtrekonger

Matthæus 8, 23-27

 

 

03feb kl. 10:00
06feb kl. 17:00

Hverdagsgudstjeneste - Kyndelmisse v. Tommy Hansen og Nikolaj Frøkjær-Jensen

Læs mere:

 

 

06feb kl. 17:00
06feb kl. 18:00

Spiseklubben

Læs mere:

 

 

06feb kl. 18:00
07feb kl. 19:00

Ungdomsgudstjeneste for provstiets konfirmander

 

Tema: Påske

Sted: Bredstrup kirke

07feb kl. 19:00
10feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Birthe V. Henriksen

5. søndag efter Helligtrekonger

Matthæus 13, 24-30

 

 

10feb kl. 10:00
17feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Septuagesima

Matthæus 20, 1-16

 

 

17feb kl. 10:00
20feb kl. 19:00

Læsekreds

Læs mere:

 

 

20feb kl. 19:00
21feb kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

21feb kl. 17:00
24feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Seksagesima

Markus 4, 1-20

 

 

24feb kl. 10:00
03mar kl. 14:00

Fastelavn

Vi fejrer fastelavn med gudstjeneste og sang i kirken, hvor det forklares, hvorfor …

03mar kl. 14:00