Nyt fra menighedsråd

Mange anser præsteansættelse som et menighedsråds fornemmeste opgave. Siden sidste kirkeblad har vi været igennem en travl periode med netop denne vigtige sag på dagsordenen.

I begyndelsen af juni fik vi besked om, at vores sognepræst gennem 17 år, Mariane Sloth har valgt at gå på pension 1. november og afvikler ferie i oktober.

Almindeligvis påbegyndes ansættelsesproceduren først, når en præst er fratrådt, men i vores tilfælde blev processen fremskyndet. Grunden til den hurtige nyansættelser er, at sognepræst Tine Højlund Lorenzen næsten samtidig blev fraværsmeldt p.g.a. særlige helbredsmæssige forhold i sin graviditet. Dermed stod Erritsø Sogn pludselig med udsigt til at være uden fast præst i en lang periode.

Heldigvis besluttede stiftet straks, at der skulle ansættes en konstitueret præst for Tine, og nyansættelsen fremskyndes mest muligt. Vi var derfor ”i arbejdstøjet” straks efter sommerferien og fik lavet embedsbeskrivelse og annonce til opslaget i løbet af en uges tid.

Til stillingen som konstitueret sognepræst var vi enige om at pege på Birte Vogn Henriksen. Birthe har erfaring, bor tæt på og har tidligere vikarieret i Erritsø. Vi byder Birthe velkommen i sognet og ser frem til samarbejdet. Ansættelsen varer foreløbelig til juli 2018, men kan evt. forlænges.

Til stillingen som kirkebogsførende sognepræst var der mange gode ansøgere. Efter prøveprædiken og samtale vedtog menighedsrådet sin indstilling. Kirkeministeriet har derefter ansat Peter Nikolaj Frøkjær-Jensen pr. 1. december. Nikolaj kommer hertil fra Durup i Salling, hvor han har været præst i 11 år. Vores nye præst præsenteres nærmere i næste kirkeblad.

Sideløbende med ansættelsesforløbet arbejder udvalgene videre med forskellige opgaver:

Kirke-kirkegårdsudvalget har efterhånden styr på detaljerne vedr. omlægningen af den gamle kirkegård. Vi forventer at gå i gang i løbet af foråret 2018.

Medieudvalget har overvejelser om opdatering af både kirkeblad og hjemmeside, herunder også hvordan Erritsø Kirke kommer på sociale medier. 

Provstiudvalget har stort set imødekommet økonomiudvalgets budget for 2018, dog forudsættes et forbrug af henlagte midler. Hertil kommer endvidere, at præstegården skal istandsættes i forbindelse med præsteskiftet, hvilket kan dækkes af en ”tillægsbevilling”.

Da dette kirkeblad dækker perioden med jul og nytår, skal herfra også udtrykkes ønske om en glædelig jul og et godt nytår til alle i Erritsø Sogn.

Jørn Lauridsen, menighedsrådsformand 

ALLE BEGIVENHEDER

BegivenhedDato
17. dec 16:00
17:00

Gudstjeneste v. Birthe Henriksen

3. søndag i advent De ni læsninger Traditionen tro går vi juletiden i møde med …

17. dec 16:00 -
17:00
24. dec 10:00
11:00

Gudstjeneste v. Birthe Henriksen

Juleaften Lukas kapitel 2 vers 1-14

24. dec 10:00 -
11:00
24. dec 15:00
16:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Juleaften Lukas kapitel 2 vers 1 - 14

24. dec 15:00 -
16:00
24. dec 16:30
17:30

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Juleaften Lukas kapitel 2 vers 1-14

24. dec 16:30 -
17:30
25. dec 10:00
11:00

Gudstjeneste v. Birthe Henriksen

Juledag Johannes kapitel 1 vers 1-14

25. dec 10:00 -
11:00
26. dec 10:00
11:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

2. Juledag Mattæus kapitel 10 vers 32-42

26. dec 10:00 -
11:00
31. dec 15:00
16:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Nytårsaften Mattæus kapitel 2 vers 13-23

31. dec 15:00 -
16:00
3. jan 17:00
18:00

Hverdagsgudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Læs mere:

3. jan 17:00 -
18:00
Viser 1 til 8 af 25
<< <- 1-8 9-16 17-24 25-25 -> >>