Vinteren har været en forholdsvis stille periode i menighedsrådet.

Byggeriet på Erritsø Bygade lige over for kirken er nu afsluttet. Som det vil være de fleste bekendt, har vi i hverdagene udlånt vores P-plads til bygningsarbejdet. Det var en del af aftalen, at bygherren til gengæld skulle istandsætte pladsen ved aflevering. Det betyder, at vores P-plads umiddelbart syd for kirken nu fremstår pænt renoveret med ny belægning og indrammet af et nyt rækværk.

På kirkegården har bevillingerne i budget 2020 betydet, at vi må tage afsked med Kim Hedmark, som har været ansat ca. 1½ år. Tak til Kim for en god og loyal indsats på kirkegården. Kim bevarer en tilknytning som tilkaldevikar.

Som en konsekvens af reduceret bemanding på kirkegården, bliver det nødvendigt at prioritere opgaverne. Menighedsrådet er i dialog med medarbejderne om dette og vil prioritere en høj service til brugerne højest, - derimod vil renholdelsen af parkeringspladser og fortove nok blive lidt ringere, end vi har været vant til.

I sidste kirkeblad omtalte jeg de nye træer på den gamle kirkegård. Denne gang er den synlige forandring fældning af et par store træer ved kirken og P-pladsen og en markant renovering på den nye afdeling. Det kan godt give et lidt tomt indtryk i første omgang, men vi er sikre på at fældningen giver bedst resultat på længere sigt.

Som det fremgår af andre artikler, er 2020 valgår til menighedsråd. I år skal vi for første gang prøve en ny procedure, – vi håber på god interesse for valget!

 

Menigheds- og orienteringsmøde 2020

Menighedsrådet indkalder til menighedsmøde tirsdag d. 12. maj kl. 19.30 i Sognehuset. Se nærmere mødets indhold i artiklen om menighedsrådsvalget.

 

Siddekomfort i kirken

En del brugere har nævnt, at vore kirkebænke ikke er behagelige og i nogle tilfælde resulterer i rygsmerter hos kirkegængere. Som en forsøgsordning etableres en række af enkelte stole umiddelbart bag bageste bænk i kirkens nordside. Med henblik på en mere vedvarende løsning, hører vi gerne tilkendegivelser fra menigheden angående denne løsning.

 

v/Jørn Lauridsen

Menighedsrådets møder

20aug kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

20aug kl. 17:00

Andre aktiviteter

26jul kl. 10:00

Gudstjeneste kun i Erritsø v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

7. s. e. trinitatis - Matt 10,24-31

26jul kl. 10:00
02aug kl. 10:00

Gudstjeneste kun i Lyng v. Anne-Marie Blak Steensig

8. s. e. trinitatis - Matt 7,22-29

02aug kl. 10:00
09aug kl. 10:00

Gudstjeneste kun i Erritsø v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

9. s. e. trinitatis Luk

09aug kl. 10:00
15aug kl. 09:00

Konfirmation v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

 

15aug kl. 09:00
16aug kl. 10:00

Gudstjeneste Nikolaj Frøkjær-Jensen

10. s. e. trinitatis - Matt 11,16-24

16aug kl. 10:00
23aug kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

11. s. e. trinitatis - Luk 7,36-50

23aug kl. 10:00
29aug kl. 09:00

Konfirmation v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

 

29aug kl. 09:00
30aug kl. 10:00

Gudstjeneste v. Tine Højlund Lorenzen

12. s. e. trinitatis - Matt 12,31-42

30aug kl. 10:00
06sep kl. 10:00

Gudstjeneste

13. s. e. trinitatis - Matt 20,20-28

06sep kl. 10:00
09sep kl. 14:30

Eftermiddagsmøde

Kirkegårdsleder Lene Petersen fortæller om kirkegården med efterfølgende …

09sep kl. 14:30
12sep kl. 09:00

Konfirmation v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

 

12sep kl. 09:00
13sep kl. 10:00

Gudstjeneste

14. s. e. trinitatis - Joh 5,1-15

13sep kl. 10:00
20sep kl. 10:00

Gudstjeneste

15. s. e. trinitatis - Luk 10,38-42

20sep kl. 10:00
24sep kl. 19:30

Sogneaften ved Kurt Leth

Sogneaften v. Kurt Leth

24sep kl. 19:30
27sep kl. 10:00

Gudstjeneste

16. s. e. trinitatis - Joh 11,19-45

27sep kl. 10:00
04okt kl. 10:00

Gudstjeneste

17. s. e. trinitatis - Mark 2,14-22

04okt kl. 10:00
11okt kl. 10:00

Gudstjeneste

18. s. e. trinitatis - Joh 15,1--11

11okt kl. 10:00
12okt kl. 10:55

Gudstjeneste

 

12okt kl. 10:55
18okt kl. 10:00

Gudstjeneste

19. s. e. trinitatis - Joh 1,35-51

18okt kl. 10:00
21okt kl. 14:30

Eftermiddagsmøde

Jørn Lauridsen "Så er der fortælling på programmet"

21okt kl. 14:30
25okt kl. 10:00

Gudstjeneste

20. s. e. trinitatis - Matt 21,28-44

25okt kl. 10:00
29okt kl. 19:30

Sogneaften v. Louise Højlund

 

29okt kl. 19:30
01nov kl. 10:00

Gudstjeneste

Alle helgens dag - Matt

01nov kl. 10:00
08nov kl. 10:00

Gudstjenestes

22. s. e. trinitatis - Matt 18,1-14

08nov kl. 10:00
11nov kl. 14:30

Eftermiddagsmøde

Nikolaj Frøkjær-Jensen

11nov kl. 14:30
15nov kl. 10:00

Gudstjeneste

23. s. e. trinitatis - Mark 12,38-44

15nov kl. 10:00
22nov kl. 10:00

Gudstjeneste

Sidste søndag i kirkeåret - Matt 11,25-30

22nov kl. 10:00
13jan kl. 14:30

Eftermiddagsmøde

Ole Engberg

13jan kl. 14:30
10feb kl. 14:30

Eftermiddagsmøde

Hanne Vennevold

10feb kl. 14:30
10mar kl. 14:30

Eftermiddagsmøde

Det gamle Erritsø

10mar kl. 14:30