Nyt fra menighedsrådet

v/Menighedsrådsformand Jørn Lauridsen

Corona er blevet ”en slags dagligdag”

Efter en lang periode med total nedlukning er vores aktiviteter omsider kommet i gang igen. Medens dette skrives, opleves jævnligt eksempler på lokal smitte-opblusning, så situationen kan være ændret, når bladet når ud til modtagerne.

Vi venter helt automatisk en vaccine meget snart, og der er god grund til at beundre de forskere som knokler for at finde en løsning. Samtidig er det tankevækkende, at Covid-19 har vist, hvor sårbare vi stadig er trods vores videnskabelige fremskridt.

Vi glæder os over at genoptage aktiviteterne, men vi skal indstille os på, at de gældende smitteforebyggende tiltag fortsætter en rum tid endnu.

Det betyder, at der er antalsbegrænsning i lokalerne, afstands- og hygiejnekrav som skal overholdes. Det er en ulempe, men en stor del af aktiviteterne kan afvikles forsvarligt.

Vi har også lært, hvor svært det er at styre smitte i et moderne samfund. Regler og restriktioner varieres lokalt og over tid, derfor henvises til vores hjemmeside for aktuelle tiltag og begrænsninger.

Vi kommer til at leve med Covid-19 så længe, at vi vænner os til det, men vi kommer forhåbentlig snart tilbage til ”den gode gamle dagligdag”!

Menighedsrådsvalg 2020

Når bladet når ud i postkasserne, er der sandsynligvis valgt et nyt menighedsråd. I Erritsø har man i flere år brugt aftalevalg, hvor man i fællesskab dannede en liste på et opstillingsmøde.

De nye valgregler sætter denne proces i system og giver entydige retningslinjer for afvikling og afstemning. Det er stadig muligt at få en egentlig afstemning, hvis man afleverer en alternativ liste (men det er for sent når bladet trykkes).

Det nye menighedsråd har funktionsperiode fra d. 29. november (1. søndag i advent).

Valg betyder også udskiftning i menighedsrådet. Her skal lyde en stor tak til afgående medlemmer for jeres arbejde i Erritsø Kirke. Samtidig byder vi nye medlemmer velkomne til samarbejdet.

Nyt menighedsråd

Ved valgforsamlingen den 15. september blev det nye menighedsråd valgt, som tiltræder den 1. søndag i advent 2020, for en 4 årig periode. 

De valgte er:

Kirsten Vad Knudsen

Sonja Pilgaard Andersen

Jørn Lauridsen

Carsten Henning  Bitsch

Tommy Hansen

Ellen D. Wyke

Ernst Andersen

Sabine Seeger 

 

Stedfortræder:

Jytte Jensen

Menighedsrådets møder

25feb kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

25feb kl. 17:00
18mar kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

18mar kl. 17:00
08apr kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

08apr kl. 17:00
20maj kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

20maj kl. 17:00
10jun kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

10jun kl. 17:00

Andre aktiviteter

27jan kl. 17:00

Gudstjeneste med bøn og nadver NFJ

Max 30. minutter og uden fællessang jf. gældende regler.

27jan kl. 17:00
31jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Tina Iversen

Septurgesima - Matt. 20, 1-16

31jan kl. 10:00
03feb kl. 17:00

Gudstjeneste med bøn og nadver i Lyng

 

03feb kl. 17:00
03feb kl. 18:00

AFLYST Spiseklubben

 

03feb kl. 18:00
07feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Seksagesima - Mark 4,1-20

07feb kl. 10:00
10feb kl. 14:30

AFLYST Eftermiddagsmøde

Ikoner ved Hanne Vennevold

10feb kl. 14:30
14feb kl. 10:00

Gudstjeneste fastelavn v. Nfj

Matt. 3,13-17

14feb kl. 10:00
21feb kl. 10:00

Gudstjeneste TIV

1. s. i fasten - Matt.. 4,1-11

21feb kl. 10:00
23feb kl. 19:30

Sogneaften

Syng for os og syngemed os

Tag med på en rejse rundt i den danske sangskat med focus …

23feb kl. 19:30
28feb kl. 10:00

Gudstjeneste NFJ

2. s. i fasten - Matt. 15,21-28

28feb kl. 10:00
10mar kl. 14:30

Eftermiddagsmøde

Det gamle Erritsø

10mar kl. 14:30