Nyt fra menighedsrådet

v/Jørn Lauridsen

Hen over sommeren har man kunnet glæde sig over de nye planter på Erritsø Kirkegårds gamle afdeling. Man ser nu for alvor, hvordan indramningen med nye lindetræer og staudebede skaber et nyt rum omkring vores kirke.

I løbet af efteråret vil der blive plantet sidehække på en del af gravstederne mod nord. Set i sammenhæng med den nye plan, har menighedsrådet efter store overvejelser konkluderet, at det store bøgetræ virker for dominerende i sammenhængen, træet fældes derfor i løbet af vinteren.

Gennem en længere periode har menighedsrådet været i overvejelser om et initiativ, som henvender sig til en aldersgruppe, som traditionelt ikke bruger folkekirken ret meget. I denne sæson tilbyder vi derfor ”Eksistenscafe – midt i livet”, som tager emner op, der er særlig relevante for 45-65-årige. Program præsenteres andetsteds i bladet.

Som nævnt i forrige kirkeblad, holder Tine Højlund Lorenzen barselsorlov, når dette blad udkommer. Da vi fik underretning om dette, besluttede vi at ansætte 2 vikarer for Tine. Dels ønskede vi en deltids Kirke- og kulturmedarbejder til at varetage Tines arbejdsopgaver i forhold til børn og unge, dels en erfaren præst til at klare Tines præsteopgaver, ligeledes på deltid.

Til den første opgave fik vi mange interessante ansøgere. Efter samtaler besluttede udvalget at ansætte Maria Mørch som KKM i perioden 1. august 2019 til juni 2020.

Til den anden opgave fandt provsten i samråd med biskoppen frem til pastor emeritus Ole Engberg, tidligere sognepræst i Bredstrup-Pjedsted. Ole bor i Erritsø Sogn og aftalen løber foreløbig fra ca. 1. oktober til 1. februar.

Vi byder begge nye medarbejdere velkomne til samarbejdet i Erritsø Sogn.

Ved sommerferiens afslutning blev Tine imidlertid sygemeldt på fuld tid. I en periode på 8 uger har vi derfor haft glæde af Niels Jørgen Kobbersmed som præstevikar. Kobbersmed bor i Kolding og har indtil sin pensionering været præst i Esbjerg.

På enhver arbejdsplads betyder samarbejdet meget for medarbejdernes daglige trivsel. Et mindre sogn som Erritsø har særlige udfordringer, fordi det er en ret lille arbejdsplads med mange forskellige faggrupper, som er gensidigt afhængige af hinanden på mange måder. Vi synes, det fungerer rigtig godt hos os, og det skal vi gøre en indsats for at bevare. I efteråret har vi derfor haft besøg af en konsulent fra Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning – FAR. Temaet har været det psykiske arbejdsmiljø med hovedfokus på kommunikation. Konsulenten har haft 4 timers forløb med medarbejderne, menighedsrådet og et fælles forløb.

Når kirkebladet når ud i sognets postkasser, er vinteren i fremmarch. Vi står overfor en kold og mørk tid. Men i kirken møder vi netop i den mørkeste – og måske triste tid - det gode budskab om, at lyset er stærkere end mørket. Det er vores opgave og ambition at tilvejebringe de bedst mulige betingelser for forkyndelsen af det kristne budskab til tro og trøst for menigheden.

 

Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Menighedsrådets møder

20feb kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

20feb kl. 17:00
19mar kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

19mar kl. 17:00
16apr kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

16apr kl. 17:00
14maj kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

14maj kl. 17:00
18jun kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

18jun kl. 17:00

Andre aktiviteter

02feb kl. 10:00

Gudstjeneste v Nikolaj Frøkjær-Jensen

 

02feb kl. 10:00
05feb kl. 17:00

Hverdagsgudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

 

05feb kl. 17:00
05feb kl. 18:00

Spiseklubben

Tilmelding senest sidste fredag før spisning til Tommy Hansen 7594 2201 eller Bent …

05feb kl. 18:00
09feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Ole Engberg

Septurgesima

Matt. 25,14-30

09feb kl. 10:00
16feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Seksagesima

Mark 4,26-31

16feb kl. 10:00
19feb kl. 14:30

Eftermiddagsmøde v. Vibeke Nasri

Vibeke Nasri holder foredraget: 40 dages krydstogt.

19feb kl. 14:30
23feb kl. 14:00

Fastelavnsgudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Fastelavnsfest i Erritsø kirke.

Vi starter med familiegudstjeneste og bagefter slår vi …

23feb kl. 14:00
26feb kl. 17:00

Børnekirke

Vi glæder os til at byde velkommen til

børnekirke - kirke i børnehøjde.

Vi starter med …

26feb kl. 17:00
18mar kl. 14:30

Eftermiddagsmøde v. Hanne Vennevold

Hanne Vennevold kommer og fortæller om kunst.

18mar kl. 14:30
24sep kl. 19:30

Sogneaften ved Kurt Leth

Sogneaften v. Kurt Leth

24sep kl. 19:30