Nyt fra menighedsrådet

De fleste mennesker ser frem til og længes efter forår. I år er vi nogle stykker, som er særlig spændte på at se blade og blomster folde sig ud på de nye planter på den gamle del af kirkegården – vi glæder os til at se, hvordan den tager sig ud efter renoveringen. I 2019 skal det sidste slidlag lægges på asfaltstien, og vi påregner også yderligere beplantning i foråret.

Nogle kirkegængere har måske noteret sig, at der løbende sker små tilpasninger af detaljer i vore højmesser. I menighedsrådet drøfter vi hver gang et afsnit i gudstjenesten, - det har ført til mindre ændringer og forsøgsordninger. F.eks. prøver vi i en periode på ca. 3 måneder at fremsige trosbekendelse i kor, hvor vi tidligere sang denne. Overordnet set ønsker vi solid genkendelighed i gudstjenesterne, men vi synes også, der bør være plads til at afprøve alternative fremgangsmåder. Det vil være en god hjælp, at menigheden giver os respons på de forskellige tiltag.

I kirkerummet har vi fået monteret nye lamper på prædikestolen og ved orgelet. Det har længe været et velbegrundet ønske fra kirkekoret at få bedre belysning på pulpituret.

I løbet af marts måned afslutter sognepræst Tine Højlund Lorenzen sin orlov, men da Tine også skal afvikle ferie, vender hun tilbage til Erritsø Kirke omkring 1. maj.

Det betyder også, at Birthe Vogn Henriksen afslutter sin funktion som konstitueret sognepræst hos os midt i marts. Her skal lyde en stor tak til Birthe for indsatsen gennem halvandet år. Det blev en noget turbulent begyndelse på vikariatet, idet du var alenepræst i en periode frem til advent i 2017.

Vikarfunktioner er altid en noget speciel udfordring. Som regel er de kortvarige, men i dette tilfælde har din funktion strakt sig over så lang tid, at du naturligt blev en del af den faste medarbejdergruppe ved Erritsø Kirke. Tak for det engagement og den energi du har lagt i dit arbejde hos os i denne periode!

 

 

 

Menighedsrådets møder

20jun kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

20jun kl. 17:00

Andre aktiviteter

23jun kl. 10:00

Gudstjeneste Tine Højlund Lorenzen

1. søndag efter Trinitatis

Luka 16, 19-31

23jun kl. 10:00
25jun kl. 14:00

Sommerfest m Øster Elkjær

 

25jun kl. 14:00
30jun kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

2. søndag efter Trinitatis

Lukas 14, 16-24

30jun kl. 10:00
07jul kl. 10:00

Højmesse kun i Erritsø

 

07jul kl. 10:00
04sep kl. 18:00

Spis sammen aften

 

04sep kl. 18:00
18sep kl. 14:30

Eftermiddagsmøde med Johs. Thorsen

Foredrag med Johs. Thorsen

18sep kl. 14:30
09okt kl. 14:30

Eftermiddagsmøde med Ole Engberg

Foredrag med Ole Engberg

09okt kl. 14:30