Nyt fra menighedsrådet

v/Jørn Lauridsen

Hen over sommeren har man kunnet glæde sig over de nye planter på Erritsø Kirkegårds gamle afdeling. Man ser nu for alvor, hvordan indramningen med nye lindetræer og staudebede skaber et nyt rum omkring vores kirke.

I løbet af efteråret vil der blive plantet sidehække på en del af gravstederne mod nord. Set i sammenhæng med den nye plan, har menighedsrådet efter store overvejelser konkluderet, at det store bøgetræ virker for dominerende i sammenhængen, træet fældes derfor i løbet af vinteren.

Gennem en længere periode har menighedsrådet været i overvejelser om et initiativ, som henvender sig til en aldersgruppe, som traditionelt ikke bruger folkekirken ret meget. I denne sæson tilbyder vi derfor ”Eksistenscafe – midt i livet”, som tager emner op, der er særlig relevante for 45-65-årige. Program præsenteres andetsteds i bladet.

Som nævnt i forrige kirkeblad, holder Tine Højlund Lorenzen barselsorlov, når dette blad udkommer. Da vi fik underretning om dette, besluttede vi at ansætte 2 vikarer for Tine. Dels ønskede vi en deltids Kirke- og kulturmedarbejder til at varetage Tines arbejdsopgaver i forhold til børn og unge, dels en erfaren præst til at klare Tines præsteopgaver, ligeledes på deltid.

Til den første opgave fik vi mange interessante ansøgere. Efter samtaler besluttede udvalget at ansætte Maria Mørch som KKM i perioden 1. august 2019 til juni 2020.

Til den anden opgave fandt provsten i samråd med biskoppen frem til pastor emeritus Ole Engberg, tidligere sognepræst i Bredstrup-Pjedsted. Ole bor i Erritsø Sogn og aftalen løber foreløbig fra ca. 1. oktober til 1. februar.

Vi byder begge nye medarbejdere velkomne til samarbejdet i Erritsø Sogn.

Ved sommerferiens afslutning blev Tine imidlertid sygemeldt på fuld tid. I en periode på 8 uger har vi derfor haft glæde af Niels Jørgen Kobbersmed som præstevikar. Kobbersmed bor i Kolding og har indtil sin pensionering været præst i Esbjerg.

På enhver arbejdsplads betyder samarbejdet meget for medarbejdernes daglige trivsel. Et mindre sogn som Erritsø har særlige udfordringer, fordi det er en ret lille arbejdsplads med mange forskellige faggrupper, som er gensidigt afhængige af hinanden på mange måder. Vi synes, det fungerer rigtig godt hos os, og det skal vi gøre en indsats for at bevare. I efteråret har vi derfor haft besøg af en konsulent fra Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning – FAR. Temaet har været det psykiske arbejdsmiljø med hovedfokus på kommunikation. Konsulenten har haft 4 timers forløb med medarbejderne, menighedsrådet og et fælles forløb.

Når kirkebladet når ud i sognets postkasser, er vinteren i fremmarch. Vi står overfor en kold og mørk tid. Men i kirken møder vi netop i den mørkeste – og måske triste tid - det gode budskab om, at lyset er stærkere end mørket. Det er vores opgave og ambition at tilvejebringe de bedst mulige betingelser for forkyndelsen af det kristne budskab til tro og trøst for menigheden.

 

Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Menighedsrådets møder

21nov kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

21nov kl. 17:00
19dec kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

19dec kl. 17:00
16jan kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

16jan kl. 17:00
20feb kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

20feb kl. 17:00
19mar kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

19mar kl. 17:00
16apr kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

16apr kl. 17:00
14maj kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

14maj kl. 17:00
18jun kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

 

18jun kl. 17:00

Andre aktiviteter

13nov kl. 14:30

Eftermiddagsmøde v. Tommy Hansen

Rom – Italiens vidunderlige hovedstad

Når man en sommerdag står på toppen af Monte …

13nov kl. 14:30
17nov kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

22. s. e. trinitatis

Mattæus 18,21-35

17nov kl. 10:00
20nov kl. 19:00

Læsekreds

Læsekredsen mødes om Egon Clausens bog: "Under dine vingers skygge".  Bogen er en …

20nov kl. 19:00
24nov kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Sidste søndag i kirkeåret

Mattæus 25,31-46

24nov kl. 10:00
27nov kl. 19:30

Adventskoncert Haderslev Domkirkes Pigekor

Vi er meget glade for at kunne indlede adventstiden med Haderslev Domkirkes Pigekor.

 …

27nov kl. 19:30
30nov kl. 14:00

Krybbespil

Minikonfirmanderne har i efteråret gennem undervisning, sang og leg fået indblik i …

30nov kl. 14:00
01dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Ole Engberg

1. søndag i advent

Lukas 4,16-30

01dec kl. 10:00
04dec kl. 17:00

Hverdagsgudstjeneste v. Ole Engberg

 

04dec kl. 17:00
04dec kl. 18:00

Spiseklubben

Tilmelding senest sidste fredag før spisning til Tommy Hansen 7594 2201 eller Bent …

04dec kl. 18:00
08dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

2. søndag i advent

Mattæus 25,1-13

08dec kl. 10:00
11dec kl. 14:30

Eftermiddagsmøde: Julestue

Julen er traditionernes tid, også i kirken, hvor vi her i Erritsø holder julestue med …

11dec kl. 14:30
15dec kl. 15:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

De ni læsninger.

Traditionen tro går vi juletiden i møde med julemusik og salmer, …

15dec kl. 15:00
22dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Ole Engberg

4. søndag i advent

Joh. 3,25-36

22dec kl. 10:00
24dec kl. 11:00

Julegudstjeneste - familie v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Lukas 2,1-14

24dec kl. 11:00
24dec kl. 14:00

Julegudstjeneste v. Ole Engberg

Lukas 2,1-14

24dec kl. 14:00
24dec kl. 16:00

Julegudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Lukas 2,1-14

24dec kl. 16:00
25dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Juledag

Johannes 1,1-14

25dec kl. 10:00
26dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

2. Juledag

Mattæus 10,32-42

26dec kl. 10:00
29dec kl. 10:00

Gudstjeneste v. Ole Engberg

Mattæus 2,13-23

29dec kl. 10:00
31dec kl. 15:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

Nytårsaften

Mattæus  6,5-13

31dec kl. 15:00
05jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Ole Engberg

Helligtrekongers søndag

Johannes 2,1-12

05jan kl. 10:00
08jan kl. 17:00

Hverdagsgudstjeneste v. Søren Thorsen

 

08jan kl. 17:00
08jan kl. 18:00

Spiseklubben

Tilmelding senest sidste fredag før spisning til Tommy Hansen 7594 2201 eller Bent …

08jan kl. 18:00
12jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

1. søndag efter Helligtrekonger

Mark 10,13-16

12jan kl. 10:00
15jan kl. 14:30

Eftermiddagsmøde

Diakonisse i Dansk Vestindien

v/ arkivar Lisbeth Aagaard Lykke

I 1908 rejser …

15jan kl. 14:30
19jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

2. søndag efter Helligtrekonger

Johannes 4,5-26

19jan kl. 10:00
22jan kl. 17:00

Børnekirke

Vi glæder os til at byde velkommen til

børnekirke - kirke i børnehøjde.

Børnekirke …

22jan kl. 17:00
22jan kl. 19:00

Læsekreds

Vi mødes om Elsa Gress`s roman "Fuglefri og fremmed, der står på programmet. Bogen …

22jan kl. 19:00
23jan kl. 19:30

Sogneaften v. Lisbeth Filtenborg

Den, der ikke lever nu, gør det aldrig,

hvad gør du?

v/sognepræst Lisbeth Holm …

23jan kl. 19:30
26jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Ole Engberg

3. søndag efter Helligtrekonger

Lukas 17,5-10

26jan kl. 10:00
02feb kl. 10:00

Gudstjeneste

Sidste søndag efter Helligtrekonger

Joh. 12,23-33

02feb kl. 10:00
05feb kl. 17:00

Hverdagsgudstjeneste v. Nikolaj Frøkjær-Jensen

 

05feb kl. 17:00
05feb kl. 18:00

Spiseklubben

Tilmelding senest sidste fredag før spisning til Tommy Hansen 7594 2201 eller Bent …

05feb kl. 18:00
09feb kl. 10:00

Gudstjeneste

Septurgesima

Matt. 25,14-30

09feb kl. 10:00
16feb kl. 10:00

Gudstjeneste

Seksagesima

Mark 4,26-31

16feb kl. 10:00
19feb kl. 14:30

Eftermiddagsmøde v. Vibeke Nasri

Vibeke Nasri holder foredraget: 40 dages krydstogt.

19feb kl. 14:30
23feb kl. 14:00

Fastelavnsgudstjeneste

Fastelavnsfest i Erritsø kirke.

Vi starter med familiegudstjeneste og bagefter slår vi …

23feb kl. 14:00
26feb kl. 17:00

Børnekirke

Vi glæder os til at byde velkommen til

børnekirke - kirke i børnehøjde.

Vi starter med …

26feb kl. 17:00
18mar kl. 14:30

Eftermiddagsmøde v. Hanne Vennevold

Hanne Vennevold kommer og fortæller om kunst.

18mar kl. 14:30