Fordeling af poster i Menighedsrådet

Formand: Jørn Lauridsen

Næstformand: Carsten Henning Bitsch

Kirkeværge: Tommy Hansen

Personalekontaktpersoner: Inger Marie Larsen

Kasserer: Sonja Andersen

Kirkebladsredaktør, (ansv.): Ellen Wyke

Sekretær: Jytte Jensen

Repræsentant i Kirkernes Hus: Sonja P Andersen

Bygningssagkyndig: Jeppe Ussing