Menighedsrådets udvalg

Kirke-og kirkegårdsudvalg: Flemming Fænø, Ellen Wyke, Jørn Lauridsen, Carsten Henning Bitsch, Tine Højlund Lorenzen, Tommy Hansen.

Valgbestyrelse: Sonja P. Andersen (formand), Jytte Jensen og Ellen Wyke.

Økonomiudvalg: Sonja P. Andersen, Jørn Lauridsen, Tommy Hansen, Carsten Henning Bitsch.

Aktivitetsudvalg: Inger Marie Larsen, Nikolaj Frøkjær-Jensen, Anny Lerke, Tommy Hansen, Flemming Fænø, Birgitte K. Madsen, Linda Larsen, Tine Højlund Lorenzen, Ellen Wyke, Lars Eilby og Jytte Jensen.

Personaleudvalg: Inger Marie Larsen (formand), Jørn Lauridsen, Ernst Andersen, Tine Højlund Lorenzen og Flemming Fænø.

Medieudvalg: Ellen Wyke, Carsten Henning Bitsch, Tine Højlund Lorenzen og Helga Uldall.

Præstegårdsudvalg: Sonja P. Andersen (formand) og Flemming Fænø.