Du er her: 

Ny sognepræst

Mit fulde navn er Peter Nikolaj Frøkjær-Jensen; men bruger i praksis kun Nikolaj. Jeg er gift med Marianne. Sammen har vi 4 børn, hvoraf de to stadig bor hjemme.

Før jeg kom til Erritsø, var jeg halv præst og halv medarbejder ved Viborg Stift. Arbejdet som præst lå i Harrevig pastorat, der opstod som en sammenlægning af 7 små sogne, der blev betjent af halvanden præst. Harrevig ligger i Salling ved Limfjorden. De to største byer er Roslev og Durup.I stiftet havde jeg ansvaret for mission, økumeni (relationen til andre kirker uden for Folkekirken) og mødet med de ikke-kristne religioner. Foruden nogle moskeer ligger Nordeuropas største hinduistiske tempel også i Viborg Stift.Før jeg i 2006 kom til Salling, var jeg i 13 år ansat af Danmission og udsendt til Det Lutherske Teologiske Seminarium (LTS) i Hong Kong. Her havde jeg dels undervisningsopgaver og dels ansvaret for at koordinere seminariets internationale program. LTS var nemlig et centralt undervisningssted for udvikling af de lærerkræfter, der rundt om i Asien varetog uddannelsen af kristne præster. Desuden spillede LTS en væsentlig rolle i forhold til Det Lutherske Verdensforbunds programmer i Mekongområdet. Dette havde jeg også det daglige ansvar for og rejste derfor meget i lande som Vietnam, Laos, Cambodia og Myanmar – lande, der i netop denne periode gennemgik en rivende politisk og kirkelig udvikling.

Min teologiske uddannelse har jeg fra Århus Universitet.

 

 

 

Del dette: