Erritsø Sogn

Erritsø er en sydlig forstad til Fredericia, placeret mellem motorvejen og det egentlige Fredericias bygrænse.

Der er ca. 4300 indbyggere fordelt på omkring 1850 husstande, af disse er ca. 3750 medlemmer af folkekirken. I sognet er der 2 folkeskoler, 5 børnehaver og 2 fritidshjem.I forbindelse med delingen i 2003 udførte kirkefondet en sogneanalyse. Analysen tegnede et billede, som stadig er gældende i store træk:

  • der er forhodsvis mange børn og unge i sognet
  • de fleste unge flytter fra sognet, når de skal uddanne sig
  • %-delen af folkekirkemedlemmer (91%) i sognet er faldende, men over landsgennemsnittet
  • der er relativt færre udlændige i Erritsø sogn end i landet som helhed
  • en forholdsvis stor del af sognets indbyggere (90%) bor i enfamilieshuse over halvdelen af sognets indbyggere arbejder udenfor sognet
  • det gennemsnitlige indkomstniveau i sognet ligger over gennemsnittet for Fredericia Kommune og for hele landet.

 

Til nærmere orientering:

Fredericia Provsti

Haderslev Stift

Vedtægter for Kirkernes Hus