Kirketaxa

Til alle gudstjenester og møder i kirken og Sognehuset kan kirketaxa benyttes. 

Ring på tlf.: 7550 3411 og oplys dit navn, og at det drejer sig om kirketaxa.